Kontakt

Telefón: 0903 444 574, 0907 858 898
(Pondelok až piatok: 08.00 – 17.00)
 
E-mail:
 
Identifikačné údaje dodávateľa
Názov: RENOMEX spol. s r.o.
Sídlo: Vavilovova 8, 851 01 Bratislava ( mapa )
 
Poznámka: pred osobnou návštevou je nevyhnutné dohodnúť si termín!
 
IČO: 31326137
IČ DPH: SK2020858697
 
Bankové spojenie
Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2927911140/1100